AKTÜERYAL DENETİM

Aktüer Girişi
Hizmet Sunucusu Girişi
Aktüeryal Denetim Mevzuatı
Listeye Kayıtlı Hizmet Sunucuları

GÜNCEL DUYURULAR

25.06.2021 - 2021/10 sayılı "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge" yayımlanmış olup yayımlanan bu Genelge ile 2017/2 sayılı "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge" yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel Genelge ile birlikte diğer mevzuat ögelerine de erişmek için tıklayınız.

15.04.2021 - Yeni uygulama kapsamında aktüerler, hazırladıkları raporları elektronik imza ile imzalayarak sisteme yükleyecektir. Bu sebeple aktüerlerin rapor teslim tarihlerinden önce elektronik imza edinmek için gerekli girişimlerde bulunması gerekmektedir.

15.04.2021 - Veri ve aktüerya raporu gönderimi sürecine ilişkin sorularınızı, vasa@seddk.gov.tr ve vasa@egm.org.tr adresleri üzerinden iletebilirsiniz.

15.04.2021 - Veri setlerinin ve aktüerya raporlarının gönderim süreci değişmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

15.04.2021 - Aktüeryal denetim için veri setlerinin ve aktüerya raporlarının derlenmesi görevi Emeklilik Gözetim Merkezi'ne verilmiştir. İlgili görevlendirme yazısına ulaşmak için tıklayınız.