AKTÜERYAL DENETİM

Aktüer Girişi
Hizmet Sunucusu Girişi
Aktüeryal Denetim Mevzuatı
BES'e Aktarım Mevzuatı
Listeye Kayıtlı Hizmet Sunucuları

GÜNCEL DUYURULAR

- Yeni - 30.04.2024 - TÜİK 2020-2022 Hayat Tablosu yayımlanmıştır.

04.07.2023 - Genelge kapsamında Temmuz ayı içerisinde aktüerya raporu ve veri girişi yapması gereken aktüerler için Aktüeryal Denetim Portalı erişime açılmış olup gerekli rapor ve veri girişleri yapılabilir.

04.05.2023 - Aktüeryal Denetim Portalı veri girişine yeniden açılmıştır. 2022/18 sayılı Genelge kapsamında veri sağlamakla yükümlü olan hizmet sunucuları ve aktüerler Portal'a veri girişi yapabilir.

06.06.2022 - "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge (2022/18)" yayımlanmıştır. Genelge'nin Geçici 1'inci maddesi gereğince, Portal'a 2022 Mayıs sonuna kadar yüklenmesi gereken bilgi, belge ve aktüerya raporları, 01.08.2022-31.08.2022 arasında yüklenecektir. İncelemek için tıklayınız.

18.02.2022 - 2022/4 sayılı "Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge" yayımlanmıştır. İlgili Genelge'ye ve Madde 6 kapsamında Emeklilik Gözetim Merkezi'ne gönderilecek veri seti şablonlarına erişmek için tıklayınız.

08.12.2021 - 8 Aralık 2021 tarih ve 31683 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik"e erişmek için tıklayınız.

15.04.2021 - Yeni uygulama kapsamında aktüerler, hazırladıkları raporları elektronik imza ile imzalayarak sisteme yükleyecektir. Bu sebeple aktüerlerin rapor teslim tarihlerinden önce elektronik imza edinmek için gerekli girişimlerde bulunması gerekmektedir.

15.04.2021 - Veri ve aktüerya raporu gönderimi sürecine ilişkin sorularınızı, vasa@seddk.gov.tr ve vasa@egm.org.tr adresleri üzerinden iletebilirsiniz.